مقاله‏ > ‏

درج نام شما در مقالات آماده چاپ

درج نام شما در مقالات آماده چاپ|تقویت رزومه با داشتن مقالات معتبر

Add your name as the author of the articles ready for publication

Contribution in ready to publication papers

Add your name as the author of the articles ready for publication and strengthen your CV by excellent academic articles

حاصلضرب توان در ادعا مقداریست ثابت، با افتخار میگوییم که بی ادعا هستیم

سیستم مشارکت در چاپ کتاب و مقالات مَسترتز طی 7 سال فعالیت و چاپ موفقیت آمیز بیش از 540 مقاله و کتاب (جهت دریافت مستندات با ما در ارتباط باشید) در مجلات ایندکس شده در JCR و JRK و WoS در نشریات Springer و  Elsevierو  IEEEو  Wileyو ... به صورت کاملاً سازماندهی شده آماده ارائه خدمات به متقاضیان است.

MasterTez has developed an effective cooperation in 6 years to publish books and articles and has successfully published more than 540 articles and books in prestigious journals such as Springer, Elsevier, IEEE, Wiley, etc. We provide our customers with high-quality services in a highly organised system.


درج نام در مقاله آماده چاپ

مشارکت در مقالات آماده چاپ یا همان درج نام متقاضیان در مقالات و کتب آماده چاپ، بدین صورت است که پژوهشگران ما همواره در حال نگارش و ارسال مقالات خود در نشریات معتبر Springer و Elsevier و IEEE و  Wileyو ... هستند، زمانی که مقاله ارسال شده به ژورنال به مرحله ریوایز رسید نام متقاضیانی که مایل به مشارکت در مقاله باشند به اسامی نویسندگان مقاله اضافه خواهد شد. از آنجایی که فرایند پذیرش و چاپ مقاله در نشریات فوق بین 5 تا 30 ماه به طول خواهد انجامید، روش پیشنهادی ما با صرف حداکثر 3 ماه از درج نام شما تا چاپ نهایی مقاله، بهترین گزینه برای متقاضیانی است که قصد داشتن یک مقاله با ایمپکت بالا را دارند و نامشان در کنار بزرگان رشته خود قرار خواهد گرفت. توجه فرمایید که متقاضیان میبایست علاوه در مشارکت علمی در ریوایز مقاله، در هزینه های جاری مقاله شامل مواد اولیه، تست های آزمایشگاهی، تهیه داده ها، ترجمه، نیتیو سازی و ... سهیم باشند.

Cooperation and contribution in publishing articles and books or the process of adding students’ names in these books and articles is as follows: our researchers are constantly writing scientific articles and submitting them to Springer, Elsevier, IEEE, Wiley, etc. When the articles submitted to the journals are accepted for publication (or revised), the students’ names, who are willing to cooperate, are added to the authors’ names. Since the normal process of accepting and publishing the submissions lasts for 5 to 30 months, our proposed method, which includes adding your name and publishing the articles which- last at most 2 months,- is the best choice for students who want to publish a paper in high impact factor journal.


مقاله ISI آماده

چاپ مقاله و ChapterBook در نشریات Springer و Elsevier و IEEE و Wiley رویا نیست.

It is not an impossible dream to publish article and book chapter in Springer, Elsevier, IEEE, Wiley, etc.


خرید اسم در مقاله ISI

مقالات تحت داوری:
  • ده ها مقاله در زمینه برق و کامپیوتر
  • ده ها مقاله در زمینه شیمی و فیزیک
  • چندین مقاله در زمینه مکانیک
  • چندین مقاله در زمینه پزشکی
  • چندین مقاله در زمینه عمران
  • و  ....
اضافه کردن اسم به مقاله ISI

جهت دریافت جزئیات واگذاری مقالات آماده چاپ، رشته تخصصی خود را به shiraz.barg@gmail.com ارسال نمایید.

To obtain more details about papers ready for publication, please send your field of study to shiraz.barg@gmail.com


درج نام در مقاله آماده چاپ

شما نیز می توانید جهت جذب همکار، مقاله خود را برای جذب همکار علمی در این تابلو به نمایش گذارید.

Furthermore, you can display your paper in this panel to find a colleague.


درج نام در مقاله

جهت دریافت گوشه ای از رزومه علمی موسسه مَسترتز، با ما در ارتباط باشید

Keep in touch with us to receive the resume of MasterTez.

درج نام در مقاله

مقاله آماده چاپپاسخگویی به سوالات از طریق فرم


به دلیل ازدیاد تماس های ورودی و همچنین ساماندهی سفارش ها، لطفا از بخش سفارش آنلاین جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید.

سفارش چاپ مقاله

کانال تلگرام چاپ مقاله ISI

پذیرش و چاپ مقاله ISI