مقاله

مشاوره و ترجمه و چاپ مقاله در تمامی رشته ها

دانشجویانی که با مقاله چاپ شده خود در جلسه دفاع حاضر می شوند، با سوالات کمتر از سوی داوران مواجه می شوند و علاوه بر کسب نمره مقاله در همان روز، به سبب تایید صحت کار خود (به واسطه چاپ مقاله در یک ژورنال معتبر)، نمره کامل را دریافت می کنند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که دارای نمره کامل از پایان نامه و مقاله مستخرج از آن هستند، شانس بیشتری برای قبولی در مصاحبه دوره دکتری خواهند داشت.

مَسترتز، پذیرش و چاپ حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه شما را تضمین می کند. 

لازم به ذکر است که مَستِرتِز هیچ فعالیتی در زمینه نگارش مقاله یا پایان نامه ندارد. 1394/12/28


جهت دریافت گوشه ای از رزومه علمی موسسه مَسترتز، با ما در ارتباط باشید


پاسخگویی به سوالات از طریق فرم

به دلیل ازدیاد تماس های ورودی و همچنین ساماندهی سفارش ها، لطفا از بخش سفارش آنلاین جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید.

سفارش چاپ مقالهپذیرش و چاپ مقاله ISI