مقاله‏ > ‏آموزش‏ > ‏

چیست Journal Ranking یا JRK

شاخص JRK نشان دهنده رنکینگ ژورنال در بین دیگر مجلات در یک زمینه تحقیقاتی خاص می باشد و بر اساس درصد بیان میشود به طوری که رنک ژورنال (بر اساس JIF که JIF میانگین ایمپکت مجله در طول سالهایی است که در JCR ایندکس شده است) و تعداد مجلات حاضر در آن زمینه تحقیقاتی معین میشود. به عنوان مثال ژورنال با بالاترین JIF در زمینه تحقیقاتی خود دارای JRK=100% در بین دیگر مجلات حاضر در این زمینه تحقیقاتی میباشد.


Journal Ranking - JRK چیست

کانال تلگرام چاپ مقاله ISI