استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)

دانلود پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)


1+ فراموش نشه!!!

Comments