نگرش به تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی1+ فراموش نشه!!!

ĉ
محمد جواد گل کار,
١٢‏/١١‏/٢٠١٤ ٣:٣٩ ص
Comments