انجام پروژه

انجام پروژه کارشناسی ارشد و دکتری
 
* انجام کلیه پروژه های تحقیق در عملیات با نرم افزارهای
      EXPERT CHOICE, GAMSLINGO, . . .
                                      
* انجام پروژه
       AHP, FUZZY AHP, ANP, FUZZY ANP, DEMATEL, DEA, TOPSIS,                FUZZY TOPSIS       

* انجام پروژه
       SPSS, Lisrel, Eviews

* انجام پروژه با نرم افزارهای مهندسی
       Matlab, ADS, Ansys, Catia, Fluent, Abaqus, SAP, Safe, Etabs, . . .


جهت استعلام زمان و هزینه پروژه خود از طریق فرم سفارش آنلاین اقدام نمایید


به دلیل ازدیاد تماس های ورودی و همچنین ساماندهی سفارش ها، لطفا از بخش سفارش آنلاین جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید.