مقاله‏ > ‏

لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد

بررسی اعتبار مجلات 

وزارت علوم و دانشگاه آزاد هموراه لیستی از ژورنال های بی ارزش را با عنوان لیست سیاه منتشر می سازند، که کمک زیادی به جامعه دانشجویی در آگاهی از اعتبار یک ژورنال می کند. آخرین نسخه از لیست سیاه وزارت علوم و  دانشگاه آزاد در انتهای همین صفحه قابل دانلود است.

همچنین وزارت بهداشت نیز لیستی از ژورنال های جعلی و بی اعتبار منتشر ساخته که از انتهای همین صفحه قابل دانلود است.


لیست سیاه وزارت علوم