چاپ کتاب

چاپ کتاب با نازلترین قیمت در بهترین انتشارات داخلی و خارجی

چاپ کتاب در انتشارات داخلی شامل اخذ شابک، فیپا و مجوزهای ارشاد می باشد، همچنین پس از طی مراحل مذکور نسخه های چاپی در تیتراژ دلخواه به چاپ رسیده و ارسال می گردد. زمان لازم جهت طی کلیه مراحل چاپ کتاب در انتشارات داخلی کمتر از یک ماه می باشد و با نازل ترین هزینه صورت می پذیرد.

چاپ کتاب در انتشارات خارجی شامل اخذ شابک (ISBN) و طی مراحل چاپ در انتشارات خارجی می باشد که در نهایت منجر به ایندکس شدن کتاب در Google Book و Amazoon و ... می شود، همچنین نسخه های چاپی در تیتراژ دلخواه به چاپ رسیده و ارسال می گردد.چاپ کتاب


پاسخگویی به سوالات از طریق فرم

به دلیل ازدیاد تماس های ورودی و همچنین ساماندهی سفارش ها، لطفا از بخش سفارش آنلاین جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید.

09393665028 (ساعات 8 الی 18)

shiraz.barg@gmail.com


سفارش چاپ مقاله