اخذ نمایندگی

جذب نمایندگی فعال در کارگروه پژوهش مَسترتز


شرایط عمومی

·         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·         تصوير شناسنامه و كارت ملي

·         یک قطعه عكس

·         کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد

 

شرایط اختصاصی

·         تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت

·         تصویر جواز کسب یا شرکت نامه

·         كروكي محل دفتر

·         داشتن حداقل دو خط تلفن

·         داشتن اشتراک ADSL

·         داشتن حداقل یک رایانه و لوازم اسکن و تکثیر

·         ملزومات اداری

·         داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس

·         تکمیل فرم درخواست

·         واريز مبلغ 50.000.000 ريال

 

تعهدات ما

·         برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

·         مشاوره تلفنی و کنفرانسی

·         پشتیبانی مشتری های ارجاع شده از سوی نمایندگی